Frekvensstabilitet

Frekvensstabilitet är kraftsystemets förmåga att upprätthålla en stabil frekvens efter en störning i balansen mellan produktion och förbrukning.