Direktinvesteringar

(eng. Foreign Direct Investment, FDI) Investeringar direkt i produktion i ett annat land, antingen genom företagsförvärv inom landet eller genom att starta upp ny verksamhet inom redan existerande verksamheter. En typisk direktinvestering är nästan uteslutande fusioner och förvärv av redan existerande verksamheter.