Inflation, underliggande

Underliggande inflation är den varaktiga eller trendmässiga inflationen. Det finns flera mått på underliggande inflation bland annat KPIF exklusive energi.