Kommissionen

Egentligen ”Europeiska kommissionen” också ”EU-kommissionen”. En politiskt oberoende och verkställande EU-institution. Kommissionen föreslår nya EU-lagar och genomför Europaparlamentets och rådets beslut.