Nationella prov

Alla elever som går i årskurs 9 ska delta i Skolverkets nationella ämnesprov i engelska, svenska och matematik som genomförs under årskursens vårtermin. För läsåret 2015/16 klarade 8,5 procent av eleverna inte målen för godkänt i matematik. Svenska och engelska gav bättre resultat.

Eleverna som går i årskurs 9 ska delta i Skolverkets nationella ämnesprov i engelska, svenska och matematik. Proven skrivs av samtliga elever och resultaten redovisas till Skolverket. Resultaten ger sedan en bild av elevernas kunskaper och vad de lärt sig efter nio år i den svenska grundskolan. Resultaten kan även användas till att undersöka skillnader mellan exempelvis skolor, kommuner och olika geografiska regioner.

I provet i matematik nådde 8,5 procent av eleverna inte målen för att bli godkänd. Resultaten för svenska och engelska var bättre jämfört med resultatet i matematik. Men resultaten skiljer sig åt mellan de olika delproven i dessa ämnen. Många uppnådde målen i delprovet för muntlig förmåga i svenska. Däremot var resultaten betydligt sämre för skriftlig förmåga samt läsförståelse. Bäst resultat uppvisade eleverna i engelska. Även där gick det bäst på den muntliga delen, något sämre när det gäller receptiv förmåga och sämst gick det på delprovet som handlade om skriftlig förmåga. I tabellen nedan kan du se andelen som inte blev godkända på de olika delmomenten.

Nationella prov - delprov

Andel elever som inte uppnått godkänt, årskurs 9, vårterminen 2016

Procent
Matematik*8,5
Svenska**4,2
- Muntlig förmåga2,3
- Läsförståelse7,4
- Skriftlig förmåga13,1
Engelska**3,6
- Muntlig förmåga3,9
- Receptiv förmåga6,7
- Skriftlig förmåga4,4
Källa: Skolverket
*I matematik ges inga delprovsbetyg. För att få ett provbetyg i matematik måste eleven ha deltagit i samtliga delprov.
**Resultaten på de olika delarna vägs samman till ett sammanvägt provresultat. För att få ett sammanvägt provresultat måste eleven ha deltagit i samtliga delprov.