Arbetskraftsinvandring

Personer som invandrar till ett annat land i syfte att arbeta och som har tillstånd att bosätta sig och arbeta i landet.