Real

En beteckning för mått där man har justerat bort effekter som tillkommit på grund av inflationen.