Tjänstehandelsintensitet

Kvoten mellan ett lands värde av tjänstehandel i relation till värdet av den totala utrikeshandeln. Kvoten säger hur viktig tjänstehandeln är för en ekonomi.