Bolagsskatt

Skatt som utgår på aktiebolags vinst. Väljer företaget att dela ut vinsten till aktieägarna beskattas även utdelningen vilket då innebär att pengarna dubbelbeskattats.