Arbetsproduktivitet

Produktion per arbetad timme (ibland mäts den som produktionen per anställd).