Gymnasieutbildade - internationellt

Utbildningsnivån ligger generellt högt inom OECD. I snitt har 79 procent minst en gymnasieutbildning. I Sverige har 83 procent av befolkningen 25-64 år minst gymnasieutbildning.

I hela OECD har kunskapskraven ökat och många fler väljer därför att utbilda sig. För att komma in på arbetsmarknaden är det oftast nödvändigt att kunna visa upp ett examensbevis från åtminstone gymnasieskolan. Detta blir tydligt bland annat om man jämför andelen personer med gymnasieexamen i åldern 25-34 år med hela gruppen 25-64 år. I de flesta länder är andelen högre för den yngre åldersgruppen. Sydkorea och Polen är exempel på länder där utbildningsnivån bland den yngre befolkningen är mycket högre än bland den äldre.

I Sverige har 83 procent av befolkningen i båda grupperna minst gymnasieutbildning. Sverige ligger över OECD-snittet för åldersgruppen 25-64 år men under snittet för gruppen 25-34 år. Däremot är andelen med högskoleutbildning högre än OECD-snittet i båda åldersgrupperna.