Elproduktion med fossila bränslen - internationellt

Island, Norge och Sverige är de länder i Europa som producerar minst el per capita ifrån fossila bränslen. Inom EU genereras var tredje kWh med fossila bränslen som kol, naturgas och olja. 

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Endast en liten del av elproduktionen i Sverige kommer från förbränning av fossila bränslen. År 2022 rörde det sig omkring 1,8 procent, motsvarande 292 kWh/capita. I stället är det vattenkraft tillsammans med kärnkraft som dominerar den svenska elproduktionen. När vattenkraften, under så kallade torrår, inte genererar lika mycket el som normalt eller när kärnkraften inte producerat med full effekt behöver Sverige ibland använda sig av fossila bränslen. På andra håll ser det dock helt annorlunda ut. Där är förbränning av fossila bränslen i elproduktionen fortfarande regel snarare än undantag. Qatar, Kuwait och Bahrain har högst fossil elproduktion per capita i världen.

Island, Norge, och Sverige är de länder som har lägst andel fossila bränslen i sin elproduktionen, mellan 0 och 2 procent. Gemensamt för alla är att vattenkraft utgör den stösta andelen av produktionen. För Sverige är kärnkraften nästan lika viktig som vattenkraften. År 2022 var 61 procent av den globala elförsörjningen ifrån fossila bränslen. Högst andel av fossila bränslen år 2022 hade oljeländerna på arabiskahalvön där fossila bränslen utgjorde mellan 99 och 100 procent av elproduktionen.