Nominell ränta

En placering till nominell fast ränta ger vid löptidens slut ett förutbestämt belopp i kronor.