Arbetsmarknadspolitiska program

Syftar till att höja de arbetslösas kompetens för att hjälpa dem att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Kallas också arbetsmarknadspolitiska åtgärder.