Primärvård

Primärvård är den första instansen av sjukvården. Det är den sjukvård som står för all diagnostik och behandling som inte kräver vård vid sjukhus eller insatser av läkare med annan specialitet än allmänmedicin. Primärvården har landstingen som huvudman.