Skattebas

Benämning på det som ligger till grund för beskattningen. Det kan till exempel vara arbete, kapital och konsumtion med mera.