Försäljning i detaljhandeln

Försäljningsvolymen i detaljhandeln steg med 1 procent i juli jämfört med föregående månad. I löpande priser ökade omsättningen med 1,4 procent i juli 2023 jämfört med året innan.

SCB mäter varje månad försäljningen i detaljhandeln. Utvecklingen redovisas i form av ett index. Vi visar här både index i fasta priser och i löpande priser. De senaste månaderna har skillnaderna mellan den inflationsjusterade utvecklingen och i löpande priser varit ovanligt stor på grund av den höga inflationstakten.

I diagrammet kan man se att försäljningen i detaljhandeln brukar växa något från år till år i såväl fasta- som löpande priser. Det är till exempel svårt att se någon större effekt av finanskrisen 2008-2009. Under 1990-talskrisen föll dock försäljningen i detaljhandeln något. De senaste månaderna har försäljningen i fasta priser fallit relativt kraftigt medan försäljningen i löpande priser har upprätthållits. SCB påpekar att den höga inflationen kan få konsumenter att ändra sitt beteende och välja bort varor som ökat i pris för att i stället handla billigare produkter. Detta kan enligt SCB göra att statistiken över detaljhandeln kan underskattas något i de fastprisberäknade indextalen.