Företagare

567 700 antal, 15-74 år
aug-21

Under augusti 2021 var 567 700 personer i Sverige företagare. Det motsvarar 10 procent av de sysselsatta. Antalet företagare har stigit något under senare år, främst bland personer över 64 år. Andelen företagare av det totala antalet sysselsatta håller sig dock ganska konstant.

Under januari 2021 genomförde SCB en omläggning av urvalsundersökningen till AKU vilket leder till ett tidseriebrott. Här kan du läs mer om förändringarna i AKU.

Antalet företagare i åldersgruppen 15-74 år har stigit något de senaste åren och uppgår idag till cirka en halv miljon. Andelen företagare av det totala antalet sysselsatta har dock inte rört sig nämnvärt utan ligger kvar på ungefär 10 procent.

Äldre driver företag i högre utsträckning. Bland de sysselsatta var andelen företagare störst i gruppen 65 - 74 år. Det tyder på att företagare fortsätter att driva sina bolag när många anställda går i pension.

Samtidigt som antalet företagare inte ökar särskilt mycket stiger dock antalet företag. Det finns ungefär 1 000 000 företag i Sverige. En stor majoritet, ungefär tre fjärdedelar av dessa är enmansföretag. Bara 0,1 procent av företagen i Sverige har fler än 250 anställda.