Företagare

489 500Antal, 15-74 år
nov-18

Under november 2018 var 489 500 personer i Sverige företagare. Det motsvarar 8,7 procent av de sysselsatta. Antalet företagare har stigit något under senare år, främst bland personer över 64 år. Andelen företagare av det totala antalet sysselsatta håller sig dock ganska konstant.

Antalet företagare i åldersgruppen 15-74 år har stigit något de senaste åren och uppgår idag till cirka en halv miljon. Andelen företagare av det totala antalet sysselsatta har dock inte rört sig nämnvärt utan ligger kvar på ungefär 10 procent.

Många äldre driver företag. Om vi jämför siffrorna för gruppen 16-64 år med siffrorna för 15-74 år är det cirka 74 200 fler personer i den senare gruppen. Inom åldersgruppen 65-74 är hela 38,7 procent av de sysselsatta företagare.

Samtidigt som antalet företagare inte ökar särskilt mycket stiger dock antalet företag. Det finns ungefär 1 000 000 företag i Sverige. En stor majoritet, ungefär tre fjärdedelar av dessa är enmansföretag. Bara 0,1 procent av företagen i Sverige har fler än 250 anställda.