Greenfield investering

Greenfield investering är en form av direktinvestering i utlandet. Utlandsinvesteringen bygger i detta fall på att allt (byggnader, industrier, arbetskraft med mera) byggs upp från grunden. Detta till skillnad från andra former av utlandsinvesteringar då ett företag antingen köper upp ett annat redan existerande företag i utlandet eller går ihop med ett annat företag i utlandet.