Arbetsgivare

Den som har arbete att erbjuda eller anställer, exempelvis en kommun eller ett företag.