ERM2

Den europeiska växelkursmekanismen som är ett samarbete mellan euroländerna och EU-länder som inte deltar i valutaunionen. Det innebär att man knutit sin valuta till euron och att valutan ska hållas inom ett band runt den förbestämda kursen. I ERM2 ingår Danmark, Lettland och Litauen.