Handelsintensitet

(eng. Trade intensity) Term inom internationell ekonomi där man ställer den totala handeln i ett land i förhållande till den totala produktionen, det vill säga (Export+Import)/BNP.