Kredit

Rätten att förfoga över andras pengar. Betyder bland annat att man kan skjuta upp en betalning av något, vilket innebär att man konsumerar för pengar man i nuläget inte har.