Deflation

En sänkning av den allmänna prisnivån, som gör att penningvärdet ökar. Deflation uppstår vanligen genom en minskad ekonomisk aktivitet, minskad efterfrågan, stigande arbetslöshet och en sjuknande nationalprodukt. Motsatsen till deflation är inflation.