Full sysselsättning

En situation då alla som vill ha arbete också kan få det.