Lex Uggla

Förmögenhetsbeskattning av vissa tillgångar i onoterade bolag. Slopades 2007 i samband med att förmögenhetsskatten togs bort.