Lönebildning

Summerande begrepp som innefattar avtal om löner och företagets lönepolicy, belöningssystem och själva lönesättningen. Bra lönebildning utgår från och stöder företagets affärs- och verksamhetsidé.