Medelstora företag

Företag med 50-249 anställda samt en omsättning eller en balansomslutning som understiger en viss gräns.