Pension, förmånsbestämd

Pension som i förväg är bestämd till ett visst belopp eller till en viss nivå av till exempel slutlön eller medelinkomst.