Reduktionsplikt

Reduktionsplikten är en lag som tvingar företag som säljer bensin och diesel att minska utsläppen av växthusgaser. Detta görs främst genom högre inblandning av förnybara bränslen men får även uppnås genom effektivare produktion. För den som tankar innebär reduktionsplikten ett högre pris vid pumpen och kan liknas vid en dold skatt på drivmedel.

För år 2023 uppgår reduktionsplikten till 30,5 procent för diesel. Den som säljer diesel måste minska utsläppen med 30,5 procent jämfört med utsläppen från en liter fossil diesel. För bensin är reduktionen 7,8 procent. Återförsäljare av bensin måste reducera utsläppen från en liter med 7,8 procent, jämfört med en liter fossil bensin.

Detta medför att lagen har en prishöjande effekt. Produktionskostnaden för biodrivmedel är nämligen högre än för fossila, vilket ger högre pris vid pump. Hur stor prishöjningen är varierar beroende på priset för inbladningen.

Här hittar du de senaste siffrorna för bensinpriset och dieselpriset.