Vem betalar mest skatt?

Olika personer betalar olika mycket i skatt. Ungefär 51 procent, eller 417 miljarder kronor, av de totala skatterna som hushållen betalar kommer från den femtedel av hushållen som har högst ekonomisk standard.

Ungefär 60 procent av de totala skatteintäkterna kommer från skatt på arbete, framför allt inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Det är dock stor skillnad i hur mycket olika hushåll betalar i skatt. Den femtedel som har högst ekonomisk standard av hushållen står för ungefär 51 procent av de totala skatterna som hushållen betalar. I de här beräkningarna definieras skatt som summan av de skatter vi själva deklarerar för. Det handlar således primärt om kommunal och statlig inkomstskatt, kapitalskatt samt kommunal fastighetsavgift. Från detta dras olika skattereduktioner, som exempelvis jobbskatteavdrag och ROT/RUT.

Det är också stor skillnad i hur stor andel av din inkomst som går till skatt. Eftersom skattesystemet är uppbyggt på ett sådant sätt så att om du tjänar mer så betalar du mer i skatt kan skillnaderna i hur mycket av din inkomst som går till skatt bli stora. Genom att dela in skattebetalarna i 20 olika delar går det se att de fem procenten som betalar mest i skatt lägger cirka 31 procent av sin bruttoinkomst i skatt. I andra änden går det att se att de grupper med lägst inkomst betalar en negativ andel av sin inkomst i skatt. Det här kan låta konstigt men det innebär att dessa grupper betalar relativt lite i skatt samtidigt som de erhåller skattefria bidrag vilket i de här beräknignarna ses som en sorts negativ skatt.