Prognos för ränta på bolån

En enkel prognos för räntan på bolån kan tas fram med historiska medelvärden och Riksbankens prognos för styrräntan. Bolåneprognosen ger en ränta mellan 4,9 procent och 5,8 procent i slutet av 2023. Prognosen avser 3 månaders bindningstid efter ränterabatt. Exakt hur hög räntan blir vet ingen med säkerhet. 

Riksbanken höjer för närvarande styrräntan för att pressa ner den höga inflationen. Sedan 2011 har bolåneräntan, med tre månaders bindningstid efter ränterabatter, följt styrräntan ganska väl. I genomsnitt har den historiska räntespreaden legat 1,8 procentenheter över styrräntan.

De senaste månaderna har bankernas marginaler minskat så att skillanden mellan styrräntan och bolåneräntan är betydligt lägre än det historiska genomsnittet. Mellan augusti och juni 2023 var räntespreaden i genomsnitt 0,9 procentenheter.

Genom att använda Riksbankens prognos för styrräntan tillsammans med den historiska räntespreaden kan bolåneräntan bli 5,8 procent i slutet av 2023. Om vi istället använder den lägre räntespreaden förväntas bolåneräntan bli 4,9 procent istället.

I det lilla diagrammet kan du se motsvarande beräkningar som baseras på Konjunkturinstitutets (KI:s) prognos för styrräntan istället för Riksbankens räntebana. Som man kan se tror KI att riksbanken kommer att börja sänka räntan under våren 2024.