Prognos för ränta på bolån

En enkel prognos för räntan på bolån kan tas fram med historiska medelvärden och Riksbankens prognos för styrräntan. Bolåneprognosen ger en ränta mellan 5,0 procent och 5,8 procent i slutet av 2024. Prognosen avser 3 månaders bindningstid efter ränterabatt. Exakt hur hög räntan blir vet ingen med säkerhet. 

Riksbanken har för närvarande pausat höjningarna av styrräntan. Sedan 2011 har bolåneräntan, med tre månaders bindningstid efter ränterabatter, följt styrräntan ganska väl. I genomsnitt har den historiska räntespreaden legat 1,7 procentenheter över styrräntan.

De senaste månaderna har bankernas marginaler minskat så att skillanden mellan styrräntan och bolåneräntan är betydligt lägre än det historiska genomsnittet. Mellan oktober och december var räntespreaden i genomsnitt 0,9 procentenheter.

Genom att använda Riksbankens prognos för styrräntan tillsammans med den historiska räntespreaden kan bolåneräntan bli 5,8 procent i slutet av 2024. Om vi istället använder den lägre räntespreaden förväntas bolåneräntan bli 5,0 procent.

I det lilla diagrammet kan du se motsvarande beräkningar som baseras på Konjunkturinstitutets (KI:s) prognos för styrräntan istället för Riksbankens räntebana. Som man kan se tror KI att riksbanken kommer att börja sänka räntan under våren 2024. Med KI:s prognos blir bolåneräntan 5,0 procent respektive 4,1 procent i slutet av år 2024.