Riskkapitalbolag

Bolag som har som affärsidé att satsa kapital i andra företag, delta i utvecklingen av dessa och - när företaget färdigutvecklats - sälja sin andel i detta.