Bank run

Engelsk term för en situation när allmänheten tappar förtroendet för banksystemet och försöker ta ut alla sparpengar samtidigt.