Basränta

Bestäms av Skatteverket utifrån säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar. Används för att beräkna räntor på skatteskulder och -fordringar, samt till pensioner vid felaktiga utbetalningar.