Avräkning

Att fastställa det belopp som krävs för utjämning av konto, eller minskning av skuld.