Salina akviferer

Grundvatten som har hög salthalt, vanligtvis under öknar eller kustområden.