Eutrofiering

Ökad näringshalt i vattenkroppar, ofta på grund av överdriven gödsling eller avlopp.