Klimat

 Långsiktig mönster av väderfenomen på en plats, inklusive temperatur, nederbörd och vindar.