Densitet

En fysikalisk term för ett ämnes massa per volym. Den talar alltså om hur ”tungt” eller ”lätt” ett ämne är.