Dotterbolag

Ett aktiebolag där minst hälften av aktierna innehas av ett annat bolag, moderbolaget. Tillsammans ingår de i en koncern.