Statsskuldsväxel

Ett löpande skuldebrev som Riksgälden ger ut. Löptiden är normalt upp till ett år.