Europeiska unionen

Europeiska unionen, EU. Upprättades den 1 november 1993 i och med att Maastrichtfördraget trädde i kraft.