Nationalekonomisk teori

Under den här sektionen presenteras nationalekonomiska teorier och begrepp. Du kan exempelvis fördjupa dig i sambandet mellan arbetslöshet och inflation eller hur elasticiteter fungerar inom nationalekonomin.