Socialbidrag

Kallas numera för Ekonomiskt bistånd. Är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem.