Finpartikulärt material

Små partiklar som svävar i luften, kan till exempel uppkomma vid förbränning och industriell aktivitet.