Tvistelösning

Procedur för att hantera tvister i handelspolitiska avtal mellan parterna. Om avtalet övervakas av en kommitté som består av representanter från alla parter kan tvistefrågan behandlas där. Denna procedur är vanlig inom EU. Tvistelösningen kan också ske i en panel där både parterna och oberoende juridisk expertis ingår, vilket till exempel sker i NAFTA. WTO har ett tvistelösningssystem där man först försöker lösa tvisten med bilaterala överläggningar, och om det inte fungerar tillsätts en oberoende expertpanel.