Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatten avskaffades den 1 januari 2007. Tidigare en beskattning av privatpersoners samt vissa föreningars förmögenheter.