Ditt län i siffror

Nedan kan du välja ett av Sveriges 21 län. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra län för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Sverigemedel

Invånare i länet

501 026

Antal, 2022

Medelålder

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,5

Procent, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,8

Procent, 2022

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, År 2022

Anställda i länet

Antal anställda, År 2022

Företagens lönsamhet

12,3

Procent, 2021