Ditt län i siffror

Nedan kan du välja ett av Sveriges 21 län. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra län för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Sverigemedel

Invånare i länet

481 916

Antal, 2017

Medelålder

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,12

Procent, 2018

Andel högutbildade

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,6

Procent, 2016

Andel företagare

6,3

Procent, 2016

Nyföretagande

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,7

Procent, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

Procent, 2017

Andel förtidspensionärer

5,0

Procent, 2017

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2017

Största offentliga arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2017