Ditt län i siffror

Nedan kan du välja ett av Sveriges 21 län. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra län för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Sverigemedel

Invånare i länet

497 730

Antal, 2021

Medelålder

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,8

Procent, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,9

Procent, 2021

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2020

Anställda i länet

Antal årsarbetande, År 2020