Ditt län i siffror

Nedan kan du välja ett av Sveriges 21 län. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra län för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Sverigemedel

Invånare i länet

497 730

Antal, 2021

Medelålder

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,23

Procent, 2023

Andel högutbildade

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,5

Procent, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,9

Procent, 2021

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, År 2022

Anställda i länet

Antal årsarbetande, År 2022