Ditt län i siffror

Nedan kan du välja ett av Sveriges 21 län. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra län för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Sverigemedel

Invånare i länet

501 026

Antal, 2022

Medelålder

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,7

Procent, 2023

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,9

Procent, 2023

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, År 2024

Anställda i länet

Antal anställda, År 2022

Företagens lönsamhet

12,3

Procent, 2021