Ditt län i siffror

Nedan kan du välja ett av Sveriges 21 län. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra län för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Sverigemedel

Invånare i länet

475 960

Antal, 2016

Medelålder

41,2

År, 2016

Befolkningsökning

3,6

Procent, treårsbasis, 2013-2016

Medianinkomst

261 038

Kronor, 2015

Skattesats

32,12

Procent, 2017

Andel högutbildade

26,6

Procent, 2016

Förvärvsfrekvens

77,9

Procent, 2015

Andel företagare

6,5

Procent, 2015

Nyföretagande

11,8

Per 1 000 inv, 2016

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,9

Procent, 2016

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

Procent, 2016

Andel förtidspensionärer

5,4

Procent, 2016

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2016

Största offentliga arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2016