Ditt län i siffror

Nedan kan du välja ett av Sveriges 21 län. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra län för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Sverigemedel

Invånare i länet

494 252

Antal, 2020

Medelålder

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,3

Procent, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,2

Procent, 2020

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2019

Största offentliga arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2019