Elmix

Kombinationen av kraftslag som används för att producera el.